.

 

 

KOLEJNA NAGRODA DLA STOCZNI FAIRLINE YACHTS!

Premierowa Targa 43 Open zdobywcą WORLD YACHTS TROPHIES

w kategorii: najlepszy design zewnętrzny 45-62'